Musikk mellom liten og stor

 
 

Dissimilis ønsker velkommen til ”Musikk mellom liten og stor” lørdag 16. april klokken 11.00 på Dissimilis Kompetansesenter. En musikkstund som tar utgangspunkt i de minste barna (0-6 år) og deres foreldre eller andre omsorgspersoner. Her møtes vi i musikk, lek, bevegelse og utforsking. Foreldre og barn er sammen i musikken,med fokus på kommunikasjon, glede og gode øyeblikk.


Erfaring viser at alle reagerer ulikt på beskjeden om å få et barn med spesielle
behov. Reaksjoner som redsel, usikkerhet og bekymring for hvordan fremtiden vil
være både for barnet og seg selv er ikke uvanlige.


Generelle og gode råd kan være vanskelig å gi, men mange opplever støtte, glede og forståelse i å møte og snakke med andre i samme situasjon.
Dissimilis ønsker å skape et tilbud for de minste barna med sine familier, en møteplass hvor barn og foreldre kan dele opplevelser,
tanker og erfaringer.

OBS: Vi har flyttet tilbake og er i Emma hjorths vei 50


I tillegg serverer vi kaffe og noe å bite i,
slik at dette blir et sted hvor familier kan
møte hverandre.

Tidspunkt: fra kl. 11.00. Musikkstunden starter kl.12.00
Adresse: Emma Hjorths vei 50

Ved spørsmål kontakt 
Kristine Sundberg:
/ +47 93 26 08 47

Utskrift E-post