Musikk for Alle; Lørenskog

Til helgen er det igjen klart for "Musikk for alle "i Lørenskog. Dette er et gratis tilrettelagt musikktilbud for barn og unge med familier eller pårørende som møtes til musikk, lek og samspill. Barna får spille instrumenter og delta i sangleker. Glede, mestring og livskvalitet står i fokus. Minoritetsspråklige ønskes ekstra velkommen. Vi ønsker med dette å etablere relasjoner på tvers av kulturer, språk og funksjonsnivå. "Musikk for alle" krever ingen musikalske forkunnskaper, og det vil bli en enkel servering etter musikkstunden.

Sted: Fjellhamar fritidsklubb, Marcus Thranes vei 85, 1472 Fjellhamar (Paviljongen bak Fjellhamarhallen)
Tid: lørdag 28. oktober kl. 11.30- 13.30

"Musikk for alle" er et samarbeid mellom Dissimilis og Lørenskog Kommune, Helse og omsorg og Kultur

Vel møtt!

Utskrift E-post