Musikk for Alle, Lørenskog lørdag 25.nov

Til helgen er det fjerde og for i år siste "Musikk for alle" i Lørenskog. Dette er et gratis tilrettelagt musikktilbud for barn og unge med familier eller pårørende som møtes til musikk, lek og samspill. Barna får spille instrumenter og delta i sangleker. Glede, mestring og livskvalitet står i fokus. Minoritetsspråklige ønskes ekstra velkommen. Vi ønsker med dette å etablere relasjoner på tvers av kulturer, språk og funksjonsnivå. "Musikk for alle" krever ingen musikalske forkunnskaper, og det vil bli en enkel servering etter musikkstunden.

Sted: Fjellhamar fritidsklubb, Marcus Thranes vei 85, 1472 Fjellhamar (Paviljongen bak Fjellhamarhallen)
Tid: Lørdag 25. november kl. 11.30- 13.30

"Musikk for alle" er et samarbeid mellom Dissimilis og Lørenskog Kommune, Helse og omsorg og Kultur

Vel møtt!

Vi starter opp igjen på nyåret lørdag 27.januar

Utskrift E-post