Bli med å styrke dagens tilrettelagte kulturtilbud!

Dissimilis Nasjonale Kompetansesenter inviterer til to dagers fagseminar 5.-6. april. Med livskvalitet som siktemål, legger vi opp til spennende dager med faglig påfyll, inspirasjon, erfaringsutveksling og nettverksbygging. Vi vil få foredrag ved Ingeborg Nebelung som vil snakke om relasjonskompetanse, mestringsopplevelser og sosial kompetanse samt få innlegg om erfaring fra praksisfeltet fra ulike aktører i Dissimilis Norge. Vi avslutter lørdagen med en hyggelig middag, sosialt samvær med åpen scene :)

Pris: Kr 500 inkludert lunch og middag
Påmelding: innen 18. mars til

Innleggsholdere til fagseminaret:
• Lillian Sørem/Alfheim aktivitetshus
• Andreas Ehres/X-Ray Ungdomskulturhus
• Halvdan Presthus/Krafttak for Inkluderende musikk

Program:
Fredag 5. april kl. 17.00 til 21.00
17.00 Introduksjon
17.15 Mathias Eckhoff - teaterbasert lektilnærming
18.30: Innlegg - erfaringer fra praksisfeltet
20.00: Erfaringsutveksling i grupper
20.45: Oppsummering
Lørdag 6. april fra kl. 10.00
13-14: Lunsj
14-16: Foredrag ved Ingeborg Nebelung, Vestfold
Musikkterapi/stipendiat NMH. Tema: Relasjonskompetanse,
mestringsopplevelser og sosial kompetanse.
16.15 til ca. 18.15: Workshops
19.30 Middag, sosialt, åpen scene

Vi gleder oss til seminaret og håper vi sees!

Utskrift E-post