Musikk for Alle - Drammen lørdag 30.mars

«Musikk for alle» er en musikkstund én lørdag i måneden, hvor barn og unge med familier eller pårørende møtes. Barna får spille instrumenter og delta i sangleker. Glede, mestring og livskvalitet står i fokus. Minoritetsspråklige ønskes ekstra velkommen. Gjennom musikk, lek og samspill etableres relasjoner på tvers av kulturer, språk og funksjonsnivå. «Musikk for alle» krever ingen musikalske forkunnskaper, og tilbudet er gratis. Enkel servering og tid til sosialt fellesskap for å bygge relasjoner mellom barn, foreldre og pårørende.

Sted: G60 scene, Grønland 60
(inngang fra Fabrikkgata 2 etasje m/ heis) 3045 Drammen
Datoer våren 2019: 19. jan / 9. feb. / 9. mars / 30. mars / 11. mai / 15. juni
Tid: 11.30 til 13.30

Musikk for Alle, Drammen, arrangeres i samarbeid med Megabandet i Drammen ????


Gi oss gjerne en tilbakemelding på om du kommer :)

Utskrift E-post