Tilrettelagt undervisning i drama og dans - Webinarserie nr. 2

Har du lyst til å lære verktøy til å undervise innen tilrettelagt undervisning i drama og dans? Eller er du kunstner som jobber med inclusive art, og ønsker flere metoder for å utvikle forestillinger/kunstnerisk materiale? Da må du melde deg på dette webinaret som blir holdt av Dissimilis Nasjonale Kompetansesenters instruktører Caroline Sprott og Jens Kristian Sævil.
Sett av Onsdag 25.11-2020, kl 13:00-14:30. Webinaret er fritt for ALLE!

Webinaret tar for seg kreative og kunstneriske prosesser med bevegelse og kropp innenfor samtidsdansen og fysisk teater. Dette fagområdet skal gi eleven verktøy i arbeidet med forståelse for egen kropp og egen danse – og bevegelses-forståelse. Gjennom øvelser, oppgaver og veiledning opparbeider eleven et unikt teatralsk uttrykk og danseferdigheter innenfor samtidsdansen og fysisk teater. Eleven vil få en bevisstgjøring på kroppens komplekse funksjoner. Hva som er mulig og umulig. Hva som er kroppens utfordringer og hva som er elevens styrke

Webinaret krever påmelding og kan gjøres her

Alle vil få tilsendt link til webinaret dagen før.

Webinaret er gratis.

 

Håper vi ser deg!

Utskrift E-post