Hendelseskalender

Forrige måned Forrige dag Neste dag Neste måned
Etter år Etter måned Etter uke I dag Søk Hopp til spesifikk måned
"Helt med"
Torsdag 17 Januar 2019, 17:00 - 18:30
Treff : 533
av Hilde

FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med utviklingshemming artikkel 27 påpeker at mennesker med nedsatt funksjonsevne har rett til arbeid på lik linje med andre. Likevel er
det slik at mennesker med utviklingshemming holdes utenfor det ordinære arbeidslivet. Dette ønsker HELT MED å gjøre noe med.
HELT MED arbeider for at mennesker med utviklingshemming får arbeid i ordinært arbeidsliv. Dette skal være et alternativ til dagtilbud eller varig tilrettelagt arbeid i skjermet
virksomhet (VTA-S). Den enkelte beholder sin uføretrygd, og får i tillegg lønnfra den aktuelle arbeidsgiver.
Gjennom HELT MED er man også sikret tett og god oppfølging fra en jobbspesialist. HELT MED kan bidratil å sikre deg jobb på hotell, café, sykehjem, flyplass og andre spennende
steder. Vårt mål er å ansette 1000 stykker innen 2027.

Torsdag 17. Januar klokken 17.00 kommer HELT MED på besøk til Dissimilis.
Her blir det informasjon om mulighetene HELT MED kan gi, for å komme i kontakt med aktuelle kandidater og deres nærpersoner. Kvelden avsluttes med årets først disco på
kompetansesenteret. Alle i vårt nettverk er hjertelig velkommen til å delta!
Sammen utgjør vi en forskjell.

Bli HELT MED!

For mer informasjon besøk
www.heltmed.no