Kurs og foredrag

Har du lyst til å starte opp et tilbud i ditt nærmiljø?

Dissimilis Kompetansesenter tilbyr oppstartshjelp for kulturskoler og andre som ønsker å starte opp et kunstnerisk tilbud for mennesker med utviklingshemming. Vi kommer til dere, og tilbyr skreddersydde løsninger for deres behov. Som Kompetansesenter ønsker vi at så mange som mulig får muligheten til kreativ utfoldelse. 
Kurs med workshop kan for eksempel inneholde:

• Teori og praksis om musikk og kreative aktiviteter for mennesker med utviklingshemming
• Hva gjør det kreative med oss som mennesker?
• Hvordan kan vi som instruktører på best mulig måte få
elevene til å skinne?
• Hva er vårt ansvar som instruktører?
• Hvilket ansvar har vi ovenfor foreldre og pårørende, og hvordan
kan man møte utfordringene med pårørende?
• Hvilke verktøy benytter vi oss av?
• Innføring og utprøving av Dissimilis' fargenotasjonssystem:

  • Arrangering
  • Ledeteknikker
  • Modifisering av instrumenter
  • Oversettelse av sanger, omskriving
Dissimilis Kompetansesenter holder også foredrag om vårt arbeid og menneskers iboende mulighet. 

Send en epost til
Eller ring på telefon: 67 17 48 88


Utskrift E-post