Benjamin Zahl Bergem

Generalsekretær Dissimilis Norge

Jeg har bakgrunn som vernepleier med videreutdanning i kommunikasjon og helseledelse. Gjennom min bestefar Kai Zahl har jeg hatt et nært forhold til Dissimilis hele livet. Dissimilis har fra tidlig alder vært med å forme mine verdier og en tankegang som har blitt gjenspeilet blant annet i yrkesutøvelsen; spesielt verdier knyttet til inkludering og verdighet, samt en tankegang om at alle har rett til å bli sett og hørt.

Rollen jeg nå går inn i som Generalsekretær i Dissimilis Norge er en fantastisk mulighet for meg til å komme med positive bidrag til en organisasjon som har hatt stor betydning for veldig mange menneskeliv, mitt eget inkludert. Med lang kjennskap til Dissimilis som organisasjon og med faglig bakgrunn tilegnet gjennom utdanning og arbeidserfaring håper jeg å bidra til at Dissimilis fortsetter å utvikle seg, at gode ideer blir spredd og at vi fortsetter å være en viktig aktør i det kulturelle landskapet.

Dissimilis gir mennesker mulighet til å skinne, utvikle seg og ta sin plass i kulturlivet. Det skaper deltakelse hvor det er rom for alle uansett funksjonsnivå. I tillegg til å være et kulturtilbud er Dissimilis en viktig arena for utvikling av sosiale relasjoner og vennskap.

Min første assosiasjon når jeg hører ordet annerledeshet er Dissimilis. Jeg tenker at Dissimilis som organisasjon er en hyllest til det å være annerledes, samt det å utfordre samfunnet til å tenke utover det som blir ansett som normalt. Det at mennesker med ulikt funksjonsnivå får muligheten til både å utfolde og utvikle seg i Dissimilis gir oss et mer åpent samfunn hvor annerledeshet blir sett på som en berikelse istedenfor en belastning.

Utskrift