Hilde Gulbrandsen

Prosjekt og nettverkskoordinator

Jeg begynte å jobbe på Dissimilis februar 2016. Jeg er en hektisk småbarnsmor til to gutter og er utdannet sykepleier ved Lovisenberg Diakonale Høgskole.

Å få jobbe på Dissimilis er en stor glede. Jeg opplever jobben som svært meningsfull. Den støtter opp og styrker enkeltmenneskets muligheter. Jobben Dissimilis gjør skaper livskvalitet og verdighet blant våre elever.

Dissimilis er et fantastisk sted, hvor det er mye latter og glede. Her er det mye talent og dyktige fagpersoner søm møter hele mennesket og skaper trygghet. Her kan alle være seg selv og oppleve mestring.

Alle er så like i dag så det er viktig å være annerledes. Vi gir hverandre svært lite rom for annerledeshet. Annerledeshet kan bli din styrke, identitet og normal tilstand-  tenk muligheter og vær deg selv!

Utskrift