Mathias Eckhoff

Leder Dissimilis

Jeg jobber i Dissimilis rett og slett fordi jeg var så heldig å få lov til å være med på denne artige reisen.

Dissimilis er en talentfabrikk med forgreninger over hele verden. Et sted hvor det «umulige» blir gjort mulig. Det er et eventyr som har vokst seg stort. Som kommuniserer på tvers av språk, kultur, kjønn og funksjonalitet. Som skaper livskvalitet og bygger broer. Som gjennom det enkle berører det universelt store. 

Skal jeg si noe om annerledeshet så må det være at vi alle er nettopp det. Annerledes. Og at det har vi alle felles. At når vi så desperat prøver å være like, avstumper vi oss selv og blir fattigere mennesker, et fattigere samfunn og en fattigere verden.

Utskrift