May Bøhren

Elev- og frivillighetskoordinator

Jeg har vært med i Dissimilis som frivillig i snart 30 år.  De siste årene har jeg jobbet på kontoret tre dager i uken, men jeg jobber fremdeles som frivillig i tillegg. Er med på alle forestillinger og konserter. Vinner av kongens fortjenestemedalje. Holder hjulene i gang.

Jeg har alltid syntes det er flott å jobbe med mennesker.  Da jeg ble kjent med Dissimilis for snart 30 år siden var det ingen tvil, det er disse menneskene jeg vil jobbe for!

Jeg synes alle bør vite at Dissimilis favner om alle.  Tilrettelegger undervisningen for hver elev, gir de muligheten til å skinne fra sitt ståsted.

 Vi er jo ikke like noen av oss – alle våre elever er forskjellige, dette gjør arbeidet mere spennende.  Komme elevene i møte med sin annerledeshet – finne løsninger, gi de trygghet.

 

Utskrift