Silje Ask

Administrasjonsjef

Har jobbet i Dissimilis siden mai 2013, har tidligere jobbet som leder i boliger og som lærer. Jeg er utdannet fysioterapeut, har studert pedagogikk og holder nå på med en masteroppgave om Dissimilis og livskvalitet.

Jeg jobber i Dissimilis fordi her kan jeg jobbe med mennesker i en særdeles meningsfull kontekst.

Dissimilis er så mye mer enn hva veldig mange tror. Ja, vi underviser i sang, dans og musikk, men deltagelsen her rommer også så utrolig mye annet; fellesskap, vennskap, samhold, kjærlighet, mestring, forventninger, utfordring og glede.

Jeg tenker at vi generelt er for opptatt av å være like. Vi leter etter det som speiler oss, og blir lett usikre i møte med noe eller noen som representerer noe annerledes. Annerledeshet representerer for meg noe unikt, noe befriende og en verdi som er med på å berike det samfunnet vi lever i.

 

 

Utskrift