Line Austrud-Hjelle

Fagansvarlig

Jeg har en bachelor i musikk og helse og har studert musikkterapi på masternivå. I Dissimilis jobber jeg som instruktør med enkeltelever, i grupper og kor, samt jobber jeg i adminstrasjonen med fagutvikling.

Jeg opplever det veldig meningsfullt å være med i Dissimilis. Her kan jeg, sammen med elevene og alle ansatte og frivillige, fortsette å strekke egne grenser- både faglig og personlig.

Dissimilis gjør en forskjell. For mange er det et før og et etter. Gjennom Dissimilis tilrettelagte kulturtilbud får mennesker mulighet til å oppdage og videreutvikle egne musiske ressurser. Her får mennesker ny verdighet.

Ingen, absolutt ingen mennesker er helt identiske. Tenk så flott, at hver og en er unik. Uten det ville verden vært et kjedelig sted. Denne unikheten- eller annerledesheten, om du vil, rommer Dissimilis. Her er det godt for oss alle å kunne være annerledes.

Utskrift