Charlotte Fongen

Kor og vokal

Ansvarlig på vokalseksjonen.
Jeg har Diplomutdannelse fra Norges musikkhøgskole, kandidatstudiet.
Faglærerutdannelse fra Barratt Dues musikkinstitutt og sangpedagogisk fra Østlandets musikkinstitutt.

Jeg jobber på Dissimilis fordi jeg har tro på at sammen kan vi gjøre en forskjell. Fordi jeg er glad i mine utøvere. De har en ærlighet og hudløshet som er sjelden.
Dissimilis er en talentfabrikk, med plass til alle.

Å være her gir glede, utvikling, samhold, trygghet og kjærlighet. Annerledeshet er spennende. Man ser mangfoldet i formidlingen.

Utskrift