Kjetil Bentsen

Band

Jeg er musikklærer og jobber til vanlig på en barneskole i Oslo.
Jeg har jobbet med musikk for utviklingshemmede siden 2003 og finner dette meget givende og morsomt.
Det er viktig for meg å kunne bidra med musikk og glede for andre og derfor jobber jeg i Dissimilis.
 
Jeg synes alle skal vite at Dissimilis er et kompetansesenter som ikke bare har musikk, men dans og drama også. Dissimlis har dyktige og fleksible instruktører som jobber profesjonelt med alle medlemmene som bruker tilbudene Dissimilis har.  
 
Det er viktig for meg at vi har fritidstilbud til alle som ønsker det. Viktig at det legges til rette for alle som trenger det. For meg så er vi alle like, med forskjellige utfordringer og sånn er det. 
Det er viktig å møte mennesker med empati og vennlighet. Da tror jeg man kommer langt med.