Christian Svensson

Band

Kommer fra Karlstad og er instruktør på Dissimilis. Jobber ellers som slagverker, på det norske teater og som frilanser.

På Dissimilis blir jeg som musiker påminnet spillegleden og lekenheten i musikken.
Det er fantistiske mennesker vi jobber med.

Jeg synes folk skal vite hvor høyt nivå mange av elevene faktisk har, hvor mange talenter det er her. 

Annerledeshet er et veldig vidt begrep. Hvem er egentlig annerledes?