Lars Tingelstad

Sang- og samspillgrupper

Jeg er 26 år gammel og studerer musikkteater ved Bårdar-akademiet.

Jeg arbeider i Dissimilis fordi jeg synes det er spennende å arbeide med mennesker, og fordi jeg mener at våre elever skal ha mulighet til å bruke sine kreative ressurser på lik linje med alle andre.

Jeg synes folk burde vite at Dissimilis er et sted hvor alle kan oppleve mestring. 

Alle mennesker er ulike, men vi har alltid har noe å lære av hverandre.