Øystein Myrvoll

Band, vokal- og instrumentopplæring

Jeg jobber som freelance musiker og musikkpedagog ved siden av mitt virke i Dissimilis. Jeg er utdannet ved musikkonservatoriet i Tromsø, men en påfølgende bachlor fra John Moores University i Liverpool.

Det å kunne benytte min kunnskap innen musikk på en mindre "egoistisk" måte føles veldig givende for meg. Dissimilis er et konsept jeg ser opp til på mange måter. Fokuset på kvalitet, og kvaliteten generelt er noe som har overrasket meg i stort positiv forstand.

At fokuset på kvalitet og egenutvikling veier tungt. Trivsel er vel og bra, men selvrealisering og egenutvikling tror jeg er viktig for alle mennesker.

En verden uten annerledeshet er utenkelig for meg. Min umiddelbare tanke om annerledeshet er at alle har en rolle i samfunnet og bidrar på sin måte. Alle er annerledes.

Utskrift