Thomas Torheim

Fotograf, Band og instrumentopplæring

Dissimilis er en unik og viktig arena hvor mestring, egenutvikling, (spille)glede, samhold og kvalitet står høyt. Det er dette som gjør arbeidet så viktig og givende.

Jeg syns alle bør vite at det er utrolig mange dyktige elever på Dissimilis.

Annerledeshet er simpelthen viktig og spennende!

 

Utskrift E-post