Elise Holtan

Sang - og samspillgrupper

Jeg er utdannet faglærer i musikk fra universitetet i Agder og musikkterapeut fra Norges musikkhøgskole. I tillegg til å jobbe på Dissimilis jobber jeg som musikkterapeut i Kongsberg kulturskole.

Jeg jobber i Dissimilis fordi jeg synes det er en veldig meningsfull og givende jobb. Jeg ønsker at alle skal få kunne oppleve gleden ved musikk uavhengig av funksjonsnivå og alder.

Jeg synes alle bør vite at Dissimilis har utrolig mange talentfulle elever, og at det er en arena der alle kan få oppleve mestring.

Jeg tenker at alle mennesker er annerledes på en eller annen måte, og at dette er positivt. Tenk så kjedelig verden hadde blitt hvis alle var like. 

Utskrift E-post