En kulturorganisasjon for mennesker med utviklingshemming

Dissimilis har i over 30 år jobbet aktivt for at mennesker med utviklingshemming og andre funksjons nedsettelser skal ha en plass i det kulturelle landskap og i samfunnet som likestilte utøvere og mennesker. Med dette ønsker vi å bidra til et rikere menneskesyn og et mer tolerant og åpent samfunn. Vårt arbeid og våre aktiviteter er forankret i et verdisyn hvor mangfold og kvalitet står som sentrale verdier, samtidig som vi skal tørre å være utfordrende og nyskapende.

Vår virksomhetside er: Skape livskvalitet for mennesker med utviklingshemming og funksjonsnedsettelser gjennom å tilby kulturaktiviteter som gir positive opplevelser, mestring og anerkjennelse. Utvikle og formidle kompetanse gjennom undervisning og forestillinger i inn- og utland for et rausere og mer likeverdig samfunn.

Visjon: "Dissimilis flytter tanken på hva som er umulig".

 

Våre aktiviteter driftes av de tre organisasjonene Dissimilis Kompetansesenter, Dissimilis Norge og Dissimilis International.

Dissimilis Kompetansesenter: På Dissimilis kompetansesenter i Bærum gir vi et tilrettelagt kulturtilbud innen musikk, dans og teater. 

Dissimilis Norge: Dissimilis Norge er en interesseorganisasjon som ivaretar medlemsgrupper i hele Norge.

Dissimilis Utland: Dissimilis Utland er et nettverk for Dissimilis medlemmer og samarbeidspartnere over hele verden.

 

 

  

Utskrift E-post