CRPD må inn i menneskerettsloven: Hvorfor det er viktig for oss

Et stort flertall av befolkningen mener at FN-konvensjonen om rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne (CRPD) bør innlemmes i den norske menneskerettsloven. Men hvorfor er dette så viktig, og hva betyr det for oss i Dissimilis og våre medlemmer?

Hva er CRPD?

CRPD står for FN-konvensjonen om rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne. Den ble vedtatt av FN i 2006 og har som mål å sikre at personer med funksjonsnedsettelser har de samme rettighetene og mulighetene som alle andre. Konvensjonen dekker en rekke områder, inkludert utdanning, helse, arbeid og deltakelse i samfunnet.

Hvorfor er CRPD viktig?

For personer med funksjonsnedsettelser betyr CRPD en styrking av deres rettigheter. Det handler om å bli behandlet med respekt, ha tilgang til tjenester og muligheter, og kunne delta fullt ut i samfunnet. Ved å innlemme CRPD i menneskerettsloven, sikres det at disse rettighetene blir juridisk bindende i Norge.

Hva betyr dette for Dissimilis?

For Dissimilis, som jobber med å fremme inkludering gjennom kulturelle aktiviteter, er CRPD en viktig ramme. Den hjelper oss å argumentere for rettighetene til våre medlemmer og sikrer at deres behov og ønsker blir hørt og tatt hensyn til. CRPD understøtter vårt arbeid med å skape et mer inkluderende kulturliv, hvor alle, uansett funksjonsevne, kan delta og utfolde seg.

Hvordan kan vi støtte innlemmelsen av CRPD?

Vi oppfordrer alle våre støttespillere til å engasjere seg i denne saken. Spre informasjon om viktigheten av CRPD, delta i debatter, og støtt organisasjoner som jobber for rettighetene til personer med funksjonsnedsettelser. Sammen kan vi bidra til et mer rettferdig og inkluderende samfunn.

Les mer

For mer informasjon om CRPD og hvorfor det er viktig å innlemme det i menneskerettsloven, kan du lese denne artikkelen fra Stiftelsen SOR.

Vi håper at dette innlegget har gitt deg en bedre forståelse av hvorfor CRPD er så viktig for oss i Dissimilis, og hvordan du kan bidra til å fremme rettighetene til personer med funksjonsnedsettelser.

0
Feed