Ressursbank

Dissimilis ønsker å stimulere til aktivitet gjennom kompetanseheving og erfaringsutveksling. Dissimilis ressursbank er en verktøykasse med nyttige ressurser til arbeidet med tilrettelegging for undervisning og aktivitet. 

Magasinet Dissimilis

Nr.2 2023

Nr.1 2023

Nr.2 2022

Nr.1 2022

Nr.4 2021

Nr.3 2021

Ta kontakt for eldre utgaver av magasinet

Lærermateriell

Fargelapper og tall for merking av instrumenter:  kr 120,- Dissimilis benytter et notasjonssystem basert på farger og tall, noe som gjør det enklere å lære og mestre et instrument og å spille sammen. Et sett består av 15 lapper av hver farge og av hvert tall. 

Bestill her