Kompani D

Kompani D er et nytt profesjonelt kompani innen inkluderende scenekunst for utøvere med og uten funksjonsnedsettelse. Kompaniet skal utforske og utvikle kompetanse innen fagfeltet inkluderende scenekunst, som vil si at alle utøverne skal jobbe likestilt i scenekunstprosjektet og forestillinger.

Gjennom prosjektperioden skal vi blant annet samarbeide med ulike kompetente pedagoger og koreografer/regissører, samt ha et samarbeid med Høyskolen for dansekunst om inkluderende scenekunst på høyskolenivå.

“Vi mener det trengs mer synlighet og kompetanse innen inkluderende scenekunst. Så lenge vi ikke har kompetanse innen dette feltet, vil ikke utdanninger og kulturbransjen endre sitt syn på hvordan man kan jobbe mangfoldig med utøvere med funksjonsnedsettelser.” Kompani D er et initiativ gjennom Dissimilis nasjonale kompetansesenter, og ledes av prosjektleder Caroline Sprott.

Hvem ser vi etter?

Vi ser etter utøvere med og uten funksjonsnedsettelser som har sceneerfaring innen bevegelse: dans, fysisk teater eller performance art. Utøverne må kunne jobbe kreativt og utforskende i møte med andre, ha interesse av å jobbe med bevegelsesforståelse/danseteknikk gjennom improvisasjon, utprøving og samarbeid med andre. Sammen skal utøverne jobbe for å finne kompaniets særegne bevegelsesuttrykk.

Praktisk informasjon

Dette er et pilotprosjekt som strekker seg fra mai 2024, og i første omgang ut 2025. Utøverne vil jobbe fast en dag i uken. I noen perioder kan det bli aktuelt med noe mer jobbing, men muligheten for dette vil vi kartlegge sammen med utøverne i kompaniet. Arbeidet er lønnet. Kompaniet vil jobbe i Bærum/Oslo. Basert på kompetanse og motivasjonsbrev/video vil vi invitere aktuelle søkere på audition i november.

Kriterier for å søke

For søkere med en synlig/usynlig form for funksjonsnedsettelse:

 • Søker må være over 18 år
 • Søker må ha mer enn 4 års erfaring fra kurs innen scenekunst (dans, fysisk teater, performance art)
 • Sceneerfaring er et pluss!
 • Send inn et kort motivasjonsbrev med bilde som forteller litt om hvem du er, din funksjonsnedsettelse, din sceneerfaring og hvorfor du vil være med i kompaniet. Hvis brev blir vanskelig, kan du sende en motivasjonsvideo.
 • Dato for audition: 14.november og 22.november.

For søkere uten en funksjonsnedsettelse

 • Utdanning innen scenekunst (dans, fysisk teater, performance art).
 • Har sceneerfaring og gjerne som medskapende utøver.
 • I tillegg er det ønskelig at du har erfaring fra inkluderende scenekunstprosjekter, eller relevant jobberfaring.
 • Pedagogisk kompetanse er et pluss, men ikke et krav. (Erfaring kan veie opp for formell kompetanse)
 • Send inn CV med foto og et kort motivasjonsbrev for hvorfor du vil være med i kompaniet!
 • Dato for audition: 21.november og 22.november.

Søknadsfrist: 1.oktober. Alle vil få svar innen 30.oktober.

Kontaktinformasjon: christian.svensson@dissimilis.no/ tlf. 67 17 48 80

Ingen fil valgt
Ingen fil valgt