Aktivitet og tilbud

Våre instruktører arbeider med barn, unge og voksne utfra målsettinger som vedrører hele mennesket.

På kompetansesenteret i Bærum undervises det både individuelt og i grupper. Våre tilbud har et livsløpsaspekt, med tilbud tilpasset alle aldre og funksjonsnivå. Gjennom våre aktiviteter tar vi målgruppen på alvor, alltid med utgangspunkt i den enkeltes ressurser og muligheter.

Band med 6 medlemmer på scenen med lilla lys

Band

På Dissimilis nasjonale kompetansesenter har vi en rekke ulike band, og det blir stadig dannet nye grupper. De ulike bandene har forskjellige ambisjonsnivåer og mål, og det er i hovedsak elever fra cirka 15 år og oppover som spiller i band.

Elevene i bandundervisning har som regel startet med individuell undervisning, hvor de har fått muligheten til å bli kjent med sine musikalske styrker og preferanser, og fått tid til å lære seg grunnleggende kunnskaper på et bandinstrument. Bandinstrumenter det undervises i er gitar, bass, piano, trommer og vokal. Når eleven er klar for å bli med i et band, tas det hensyn til at gruppa skal fungere sammen sosialt og musikalsk.

Bandinstruktørene våre underviser primært innenfor rock og pop, og elevenes ressurser og preferanser står sentralt i valget av musikk. På Dissimilis er den individuelle tilretteleggingen viktig, og vi benytter blant annet verktøy som fargenotasjon og fysisk tilpassede instrumenter for å best mulig møte elevens behov.

Kor som synger sammen med Elisabeth Gunilla «Bettan» Andreassen på Roseslottet

Kor og sangrupper

Vi har for tiden tre ulike sanggrupper ved kompetansesenteret, hvor målsetninger og krav til tekniske ferdigheter er forskjellige i de ulike gruppene. To av gruppene er for voksne, og et barne- og ungdomskor.  Èn av gruppene har vi størst fokus på her-og-nå-øyeblikkene, og det å oppleve et meningsfullt musikalsk samvær med andre. I de andre gruppene jobbes det mer målrettet mot et musikalsk produkt, og det er et større fokus på sangteknikk og øving.

Felles for alle er at sangglede og mestringsopplevelser står sentralt. Av repertoar brukes kjente og kjære sanger, samtidig som elevene gjerne utfordres på å lære noe nytt.

Gruppene ledes av erfarne korledere med lang fartstid i Dissimilis.

Taktil berøring hos blinde under samspill -stund

Musikk- og samspillsgruppe

I våre samspillsgrupper er det prosessen som står i fokus. Her er målet at alle skal oppleve musikkglede, få mestringsopplevelser og være i et meningsfullt samvær med andre. I gruppene spiller vi på trommer, vi gjør danse- og bevegelsesaktiviteter, vi synger kjente og kjære sanger og vi utforsker ulike instrumenter sammen.

Det kreves ingen spesielle forkunnskaper eller egenskaper for å delta i gruppene, og alle ønskes velkommen med sine forutsetninger og ressurser. Ledsagere deltar aktivt i gruppene sammen med elevene. Gruppene ledes av instruktører som har fått veiledning av musikkterapeut.

tre barn som sitter på gulvet med trommer og følger ed på instruktøren og foreldre bak som er med på gruppen

Barnegrupper

For mange elever er våre barnegrupper det første møtet med Dissimilis. Vi har flere ulike grupper som er for barn under 12 år. I disse gruppene får barna utforske forskjellige musikalske aktiviteter, og gjennom det utvikles interesser og ressurser. Vi synger kjente og kjære barnesanger, vi spiller på instrumenter og øver oss på å være i en gruppe sammen. Vi danser og beveger oss sammen og blir godt kjent med hverandre. Her går musikken hånd i hånd med det sosiale, og mestringsopplevelser og positive øyeblikk er helt sentralt.

I gruppene for de minste barna er foresatte/ledsagere med inn og deltar aktivt i timen. I de eldre gruppene har barna med seg ledsager etter behov.

Fra scenen på Operaen. Fire mennekser i kostymer spiller skuespill

Dans og fysisk teater

Ved kompetansesenteret har vi to danse- og dramalærere som underviser i samtidsdans og fysisk teater, både individuelt og i grupper. I disse timene stimuleres elevene til å arbeide kreativt med kropp og bevegelse og til å ta i bruk eget fysisk potensiale. Elevene utvider etter hvert kunnskapen om sin egen kropp, egne bevegelsesmuligheter og -uttrykk. Gjennom øvelser og oppgaver blir elevene oppfordret til å bruke kreativiteten og fantasien i timene for å skape egne bevegelser.

Improvisasjon blir ofte brukt som metode i begge gruppene. Tilbudene skal kunne passe for alle som ønsker å delta. Instruktørenes rolle er å trekke fram den enkeltes talent og uttrykk ut i fra elevens forutsetning for bevegelse.

Dame som smiler med gitar som har fargetonatsjon på halsen, i klasserom

Individuell undervisning

De fleste elever starter med individuell undervisning når de kommer til kompetansesenteret. På denne måten får eleven blitt godt kjent med en instruktør, og seg selv og egne ressurser. Slik vil også instruktøren få et bilde av hvilke styrker og interesser eleven har.

Disse timene starter gjerne med utforsking av ulike musikalske aktiviteter, og det er opp til elev, instruktør og eventuelt pårørende å komme fram til hvordan timene skal benyttes. Noen elever ønsker ren instrumentalopplæring for å forbedre tekniske ferdigheter på et bestemt instrument. For en del elever kan dette være særlig nyttig dersom de ønsker å bli med i et band. For andre vil det være mer relevant å ha et her-og-nå-fokus, hvor eleven kan oppleve mestring og glede gjennom musikalsk samhandling med en instruktør.

To glade jenter som forsiktig prøver et nytt instrument

Musikk mellom liten og stor

Musikk mellom liten og stor er et gratistilbud for barn mellom 0-6 år og deres foresatte og søsken. Musikkstunden foregår én lørdag i måneden på Dissimilishuset, og her møtes familier som har barn med nedsatt funksjonsevne til et treff med musikkglede og sosialt samvær.

Gode opplevelser og mestring står i fokus i musikkstunden, og vi spiller på ulike instrumenter og deltar i sangleker og bevegelsesaktiviteter. Foreldrene er med og deltar aktivt i gruppeaktivitetene. Etter musikkstunden har vi en sosial hyggestund og noe å bite i.

Instruktør med gitar synger sammen med elev

På grensen til allsang

På Grensen til allsang er et dagtilbud på Dissimilishuset, med sang og samvær hver onsdag kl 11-13. Her møtes en gjeng sangglade mennesker til en hyggelig musikkstund som ledes av to instruktører fra Dissimilis. Repertoaret som synges er alt fra barnesanger, til viser og “slagere”. Det stilles ingen krav til tekniske ferdigheter, og vi har et fokus på sosial samhandling og musikkglede. Ledsagere deltar sammen med deltakerne, og musikkstunden avsluttes med hyggelig lunsj i kafeen.

Vi har i tillegg flere åpne og kostnadsfrie kulturtilbud rundt om i landet, som tilbudet «Sang og musikk for alle», som arrangeres en lørdag i måneden i Oslo, Asker, Lørenskog, Drammen, Kristiansand, Trondheim, Bodø og Tromsø.

Vi legger også til rette for deltakelse på sosiale arenaer, med film- og diskokvelder og huskonserter.

Fra scenen på Sandvika Folkebad - en mann står med capsen bak frem foran mikrofonen

Book oss til et spilleoppdrag

Ønsker du å skape magiske øyeblikk på ditt neste arrangement? Dissimilis tilbyr profesjonelle og engasjerende musikk- og teateropptredener som vil sette prikken over i-en på din begivenhet.

Enten det er en konsert, en konferanse, en festival eller en annen spesiell anledning, vi skreddersyr våre opptredener etter ditt behov.

Vår lidenskap for inkludering og mangfold gjenspeiles i alt vi gjør, og vi jobber hardt for å skape et samfunn hvor alle stemmer blir hørt og verdsatt.

Ta kontakt i dag for å diskutere hvordan vi kan skape et uforglemmelig øyeblikk sammen!

Kontakt oss

Noen eksempler på musikkaktiviteter som brukes i våre individualtimer:

Synge i mikrofon

Improvisasjon

Sanger med dans og bevegelse

Spille tromme

Bruk av fargenotasjon

Øve på bandinstrumenter

Sangleker og dramatiseringer

Musikklytting og hvile

Sentralt i all vår undervisning er den individuelle tilretteleggingen, og at instruktørene leter etter elevenes ressurser og styrker. Hver time blir skreddersydd, og instruktøren tar hensyn til elevens ønsker i planleggingen av undervisningen.

Hvem er instruktørene på Dissimilis?

På Dissimilis har vi litt over 20 faste instruktører, med variert bakgrunn og kompetanse. Våre instruktører har utdanningsbakgrunn fra blant annet utøvende musikk, pedagogikk, musikkproduksjon, musikkterapi, teater, samtidsdans, vernepleie og spesialpedagogikk.

Til felles for alle er et oppriktig engasjement for elevene, og en leken og entusiastisk holdning til den kunstneriske utøvelsen.

Priser

Deltakelse i ukentlig undervisning koster kr 1000,-/semester for gruppetilbud og kr 1600,-/semester for individuelle timer. Våre barnegrupper har aktivitet annenhver uke og koster kr 500,-/semester.

Våre åpne tilbud «Musikk mellom liten og stor» og «Sang og musikk for alle» er gratis for alle deltakere.

Bli med i våre aktivitetstilbud

Ønsker du å bli med i et av våre aktivitetstilbud, er det bare å ta kontakt. Vi tilrettelegger deltakelsen for den enkelte, og inviterer derfor alltid til et møte før oppstart for å bli kjent og kunne teste ut instrumenter, sang og/eller bevegelse sammen.

Ta kontakt via e-post, telefon eller kontaktskjema, så avtaler vi tid for et første møte og finner sammen ut hvilket tilbud som passer best for akkurat deg.