Et medlemskap med muligheter!

Dissimilis Norge har siden 1992 vært en paraplyorganisasjon som arbeider for å ivareta interesser og behov for Dissimilisgrupper over hele landet. Som medlemsgruppe i Dissimilis Norge får man en rekke unike fordeler, og vi ønsker alle som vil være med velkommen.

Medlemsfordeler i Dissimilis Norge:

Som medlem i Dissimilis får du følgende:

gruppe med mennesker med hjerte over
 • Som del av Norsk Musikkråd gir medlemskap i Dissimilis Norge tilgang på midler og medlemsfordeler fra norsk musikkråd. Se fordeler her
 • Voksenopplærings- og tilretteleggingsmidler gjennom Musikkens studieforbund
 • Dissimilis Norges kulturstipend
 • Frifond organisasjonsmidler
 • Prosjektmidler fra Stiftelsen Dam, til store og små prosjektre
 • Kurs og veiledning gjennom Dissimilis Nasjonale Kompetansesenter:  Se "kompetanseformidling og erfaringsutveksling"  
Mennesker på scenen med instrumenter og folk som klapper
 • Politisk støttespiller
 • Magasinet Dissimilis to ganger i året
 • Stor årlig festival i Oslo
 • Hjelp til konsertarrangering
 • Merkevare og promotering
 • Stort nettverk nasjonalt og internasjonalt
 • Nyhetsbrev med siste nytt innen fag, arrangementer og aktuelle saker.
   
ikon penge

Årskontingenten er 1000,- per gruppe, samt 100,- pr. medlem i gruppen. Enkeltartister 300,- pr. medlem.

Dersom du melder inn flere grupper blir prisen lavere. Ta kontakt for mer informasjon og/eller søknad om medlemskap.

Innmeldingsskjema