Dissimilis Norge

Paraplyorganisasjonen, Dissimilis Norge, ble opprettet i 1992 for å ivareta interesser og behov til Dissimilisgrupper over hele landet. Vi er nå ca. 1200 medlemmer og 129 grupper på landsbasis.

Dissimilis Norge og Veien mot Kulturell Likestilling

Bygging av et rikere menneskesyn og et mer tolerant samfunn

Dissimilis Norge jobber i samarbeid med Dissimilis nasjonale kompetansesenter for at mennesker med utviklingshemming og andre funksjonsnedsettelser skal ha en plass i det kulturelle landskap og i samfunnet som likestilte utøvere og mennesker. Med dette ønsker vi å bidra til et rikere menneskesyn og et mer tolerant og åpent samfunn. Vårt arbeid og våre aktiviteter er forankret i et verdisyn hvor verdighet og kvalitet står som sentrale verdier, samtidig som vi skal tørre å være utfordrende og nyskapende.

Medlemskap i Dissimilis Norge gir en rekke fordeler som deltakelse i et sosialt og kulturelt fellesskap, magasinet Dissimilis, tilgang til å søke om økonomiske midler til blant annet drift, aktivitet, prosjekter og oppstart av tilbud. Les mer om våre medlemsfordeler HER

Gjennom et tett samarbeid med Dissimilis Nasjonale Kompetansesenter får man som medlem i Dissimilis Norge også tilbud om kursing og invitasjons til årlige fagseminar.

Hvert år inviterer Dissimilis Norge alle medlemmer til et stort musikalsk samlingspunkt – Dissimilisfestivalen – som finner sted i juni på Rådhusplassen i Oslo.

Kartoversikt over medlemmer