Vårt arbeid

Historien om Dissimilis startet i 1982, da Kai Zahl stod i bresjen for oppstart av bandet Blostoppbandet, tilrettelagt for sin sønn Børge og vennene hans, hvis aller største drøm var å spille i band.​

Det var ingen som den gang kunne ane rekkevidden av det som​
ble satt i gang, at en idé tuftet på en sønns musikalsk drøm, skulle vokse langt utover våre landegrenser og skape tilhørighet, verdighet og livskvalitet til mennesker over hele verden.​

Dissimilis har gjennom årene befestet seg som en viktig samfunnsinstitusjon, hele tiden drevet frem av en grunnleggende tro på å gjøre det umulige mulig og på viktigheten av mangfold. ​

Navnet Dissmilis  kommer av latin, og betyr "annerledes. Dissimilis arbeider for å skape livskvalitet for mennesker med utviklingshemming og funksjonsnedsettelser gjennom å tilby kulturaktiviteter som gir positive opplevelser, mestring og anerkjennelse.

Dissimilis arbeider for at mennesker med utviklingshemming og funksjonsnedsettelser skal ha en plass i det kulturelle samfunnet som likestilte utøvere og mennesker. Med dette vil vi bidra til et rikere menneskesyn og et mer åpent og tolerant samfunn.

Gjennom våre aktiviteter tar vi målgruppen på alvor, alltid med utgangspunkt i den enkeltes ressurser og muligheter. Dissimilis forvalter et unikt tilrettelagt kulturtilbud, som utover deltakelse og opplæring i kreative aktiviteter, fremmer sosial tilhørighet, verdighet og livskvalitet. Det er Dissimilisgrupper over hele landet, og vi har medlemsorganisasjoner rundt om i verden.

For et rikere menneskesyn og et mer åpent og tolerant samfunn. 

Dissimilis arbeider for at mennesker med utviklingshemming og funksjonsnedsettelser skal ha en plass i det kulturelle samfunnet som likestilte utøvere og mennesker. Med dette vil vi bidra til et rikere menneskesyn og et mer åpent og tolerant samfunn. 

Gjennom våre aktiviteter tar vi målgruppen på alvor, alltid med utgangspunkt i den enkeltes ressurser og muligheter. Dissimilis forvalter et unikt tilrettelagt kulturtilbud, som utover deltakelse og opplæring i kreative aktiviteter, fremmer sosial tilhørighet, verdighet og livskvalitet.    

Våre verdier

Kvalitet

Verdighet

Nyskapende

Grensesprengende