Dissimilis World

Dissimilis World er et nettverk for medlemmer og samarbeidspartnere over hele verden. I over 30 år har vi arbeidet internasjonalt for individets rett til deltakelse i et kulturliv. 

Aktivitet i 15 land på fire kontinenter

Dissimilis World har i dag aktivitet i 15 land på fire kontinenter, med fokus på samarbeid på tvers av landegrenser og strategier for bærekraftige aktiviteter. Nettverket administreres av Dissimilis nasjonale kompetansesenter i Bærum og har vokst til å bli en stor internasjonal organisasjon.

Kompetansesenteret tilbyr workshops og webinarer, formidling av kompetanse og utveksling av erfaring med utlandet i samsvar med vårt arbeid i Norge. Vi har hatt flere studiebesøk av praktikere og forskere fra andre land til gjensidig berikelse, og ønsker økt formidling og igangsetting av nye tilbud til medlemmer verden over, herunder utgivelse av mer undervisningsmateriell på flere språk.

Dissimilis sitt utenlandsarbeid bidrar til holdningsendring både i lokalsamfunn og på nasjonalt nivå i land som ikke er kommet like langt som Norge på dette området, i tillegg til å skape gode aktiviteter og bedre livskvaliteten for utallige enkeltindivider.

Her ser dere oversikten over hvilke land Dissimilis har samarbeid og utveksling med: