Et inkluderende og tilgjengelig kulturliv:

Hvordan kan vi sammen sikre at mennesker med utviklingshemming er aktive deltakere i kulturlivet?

Konferansen er en invitasjon til kulturinstitusjoner, kommuner, interesseorganisasjoner og andre interesserte om å bli med på en felles innsats for å skape et mangfoldig og tilgjengelig kulturliv for alle.