Kompetanseformidling og erfaringsutveksling

Kompetansesenteret utvikler undervisnings- og fagmateriell for praktisk tilrettelegging av kunstneriske tilbud til målgruppen, samt til inspirasjon og styrket kunnskap om relevante tema. Vi har undervisningsvideoer, faghefte, tilretteleggingsmateriell og fagartikler.

Instruktør med viser og elever følger stående med armene opp

Kurs og workshops:

Kompetansesenteret tilbyr kurs og workshops på grunnleggende og viderekomment nivå innen; bandsamspill, teknologisk tilrettelegging, sang- og stemmetrening, performance; dans, bevegelse og teater, arbeid med musikk- og helsegrupper.

En mann peker på en overhead med noter

Praksis – og studiebesøk

Kompetansesenteret tar imot praksis- og studiebesøk, og ønsker kontakt og samarbeid med utdanningsinstitusjoner og aktører innen kulturarbeid. Program og tid for besøket tilpasses etter ønske og behov.

To instruktører som ler sammen og spiller hvert sitt instrument

Veiledning ved oppstart av tilbud

Kompetansesenteret har dyktige instruktører med fagkunnskap og erfaring som gjerne reiser ut og bidrar i oppstartsfasen av nye tilrettelagte tilbud, og veileder inn i allerede eksisterende aktiviteter.

En kvinne som holder foredrag

Inspirasjonsforedrag

Kompetansesenteret bidrar gjerne med inspirasjonsforedrag på ulike arenaer med utgangspunkt i «den umulige tanken», tuftet på grunnlegger Kai Zahls urokkelige tro på menneskets iboende muligheter.

En som peker på et ark med fargenotasjon med en trommestikke

Undervisnings- og fagmateriell

Kompetansesenteret utvikler undervisnings- og fagmateriell for praktisk tilrettelegging av kunstneriske tilbud til målgruppen, samt til inspirasjon og styrket kunnskap om relevante tema. Vi har undervisningsvideoer, faghefte, tilretteleggingsmateriell og fagartikler.

Dissimilis ressursbank er en omfattende samling av verktøy og ressurser designet for å støtte undervisning og aktiviteter ved å tilrettelegge for ulike behov.

 

Se fagmateriell