Om Dissimilis

Navnet Dissmilis kommer av latin, og betyr Annerledes. Dissimilis arbeider for å skape livskvalitet for mennesker med utviklingshemming og funksjonsnedsettelser gjennom å tilby kulturaktiviteter som gir positive opplevelser, mestring og anerkjennelse.

Dissimilis arbeider for at mennesker med utviklingshemming og funksjonsnedsettelser skal ha en plass i det kulturelle samfunnet som likestilte utøvere og mennesker. Med dette vil vi bidra til et rikere menneskesyn og et mer åpent og tolerant samfunn.

Gjennom våre aktiviteter tar vi målgruppen på alvor, alltid med utgangspunkt i den enkeltes ressurser og muligheter. Dissimilis forvalter et unikt tilrettelagt kulturtilbud, som utover deltakelse og opplæring i kreative aktiviteter, fremmer sosial tilhørighet, verdighet og livskvalitet. Det er Dissimilisgrupper over hele landet, og vi har medlemsorganisasjoner rundt om i verden.
 

Kontakt oss i dag!

For et rikere menneskesyn og et mer åpent og tolerant samfunn. 

Dissimilis arbeider for at mennesker med utviklingshemming og funksjonsnedsettelser skal ha en plass i det kulturelle samfunnet som likestilte utøvere og mennesker. Med dette vil vi bidra til et rikere menneskesyn og et mer åpent og tolerant samfunn. 

Gjennom våre aktiviteter tar vi målgruppen på alvor, alltid med utgangspunkt i den enkeltes ressurser og muligheter. Dissimilis forvalter et unikt tilrettelagt kulturtilbud, som utover deltakelse og opplæring i kreative aktiviteter, fremmer sosial tilhørighet, verdighet og livskvalitet.