Dissimilis nasjonale kompetansesenter

På Dissimilis nasjonale kompetansesenter i Bærum gir vi et tilrettelagt kulturtilbud innen musikk, dans og teater.

Dissimilis nasjonale kompetansesenter ble stiftet i 1994, og tilbyr i dag en rekke ulike kulturtilbud for mennesker i alle aldre. Senteret har en bred virksomhet: fra tilrettelagte aktivitetstilbud på regionalt nivå, til kompe­tanseformidling, arrangementer, konserter og forestillinger nasjonalt og internasjonalt.

 

Ta kontakt med oss
Unge barn med trommer

Regionalt aktivitetstilbud

På Emma Hjorth i Bærum tilbyr vi tilrettelagte aktiviteter innen musikk, dans og teater til mennesker med utviklingshem­ming og funksjonsnedsettelser. Våre instruktører innehar bred og mangfoldig kompetanse innen musikk, teater og dans, og arbeider utfra målsettinger som vedrører hele mennesket.

I tillegg til undervisningstilbudene på Dissimilishuset i Bærum, har vi i tillegg flere åpne og kostnadsfrie kulturtilbud rundt om i landet.

Les mer om kompetansesenterets aktivitetstilbud under “våre tilbud”.

 

Se aktiviteter og tilbud
To personer spiller keyboard

Kompetanseformidling

Dissimilis har over 40 års fartstid med tilrettelagt kunstnerisk aktivitet, og tilbyr formidling av kompetanse og utveksling av erfaring. Gjennom kurs og workshops, veiledning, foredrag, og faglig deltakelse, ønsker vi å bidra med vår kunnskap om kulturaktiviteter for personer med utviklingshemming og funksjonsnedsettelser.

Som medlem i Dissimilis Norge får man tilbud om kursing i våre ulike fagområder, og veiledning etter behov. Vi tar også imot studenter på praksisbesøk.

Vi arrangerer årlig et fagseminar hvor vi tilbyr workshops og foredrag med et formål om kompetanseheving for medlemmer av Dissimilis Norge og andre interesserte.

Gå til kurs og kompetanse
Fra oppsetning på Operaen. Det er mange mennesker med kostyme og noen med lilla ballonger på ryggen

Konserter, forestillinger og arrangementer

Kompetansesenteret er med på å tilrettelegge for alles deltakelse i det kulturelle landskapet, både som publikum og som kulturelt skapende. Gjennom året arrangerer en rekke små og store konserter, forestillinger og oppvisninger - fra huskonserter i kompetansesenterets lokaler til større oppsetninger i Operaen, og alt der imellom.

Våre arrangementer, forestillinger og konserter er viktige bidrag for å fremme ulike og spennende stemmer innen kulturfeltet.  

 

 

Se kalender