Ressursbank

Dissimilis ønsker å stimulere til aktivitet gjennom kompetanseheving og erfaringsutveksling. Dissimilis ressursbank er en verktøykasse med nyttige ressurser til arbeidet med tilrettelegging for undervisning og aktivitet. 

ikon - ropert

Magasinet Dissimilis

Nr.1  2024

Nr.2 2023

Nr.1 2023

Nr.2 2022

Nr.1 2022

Nr.4 2021

Nr.3 2021

Ta kontakt for eldre utgaver av magasinet

ikon - note

Lærermateriell

Fargelapper og tall for merking av instrumenter:  kr 120,- Dissimilis benytter et notasjonssystem basert på farger og tall, noe som gjør det enklere å lære og mestre et instrument og å spille sammen. Et sett består av 15 lapper av hver farge og av hvert tall. 

Bestill her